Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Kérjük, legyen kedves jelentkezés előtt az alábbi, Általános Szolgáltatási Feltételeket végigolvasni. Amennyiben bármely pontjával kapcsolatban kérdése van, vagy esetleg nem ért egyet, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunk (tomi@data36.com) részére. Jelentkezésével minden kétséget kizáróan kifejezi a “Data Science Klub” nevű előfizetéses termékhez való regisztrációs és tagsági szándékát, és az alábbi feltételekkel történő egyetértését.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az Adattenger Kft. (székhely: Budapest, 1118, Hegyalja út 72. 2.em/2, cégjegyzékszám: 01 09 396525, adószám: 27752896-2-43, képviseli: Mester Tamás), mint Szolgáltató által üzemeltetett weboldal, illetve az ahhoz kapcsolódó online data science klub elérési  felület használatára vonatkozó tudnivalókat és feltételeket. Kérjük, abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben egyetért minden egyes pontjával, továbbá magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek kizárólag elektronikus verzióban kerül megkötésre, nem utal magatartási kódexre, és nem kerül iktatásra sem.

Az ÁSZF az alábbi weboldalon is megtekinthető: https://dataklub.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Szolgáltató:

 • Szolgáltató, azaz a jogtulajdonos neve: Adattenger Kft., képviseli: Mester Tamás.
 • Székhelye: Budapest, 1118, Hegyalja út 72.
 • E-mail címe: tomi@data36.com
 • Adószáma: 27752896-2-43


Megrendelő:

A “Data Science Klub” nevű előfizetéses termékhez való csatlakozó tag költségterheit viselő természetes vagy jogi személy, aki kifizeti a Szolgáltató által kiállított számlát, önmaga, alkalmazottja, illetve más természetes vagy jogi személy (Hallgató) számára.

Hallgató/Ügyfél:

A Hallgató/Ügyfél, olyan, a “Data Science Klub” nevű előfizetéses terméket használó természetes személy, aki vagy saját maga, vagy a Megrendelő által lett a klub befizetve.

Hatály:

Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az oldalon történő közzététellel, illetve az Általános Szerződési Feltételek Hallgató általi elfogadásával lépnek hatályba. A Hallgató a regisztrációs űrlap kitöltésével, majd ezt követő beküldésével kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. A megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a megrendelésre.

A Szolgáltatónak jogában áll az ÁSZF egyoldalú módosítása, ilyen esetben a Hallgató azt az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban jogosult visszautasítani írásbeli nyilatkozatával, ez esetben a módosított ÁSZF rendelkezései rá vonatkozóan nem lépnek hatályba. Ha ez időn belül nem tesz ilyen nyilatkozatot, elfogadottnak kell tekinteni részéről az ÁSZF egyoldalú módosítását.

Szolgáltató az alábbi email címen érhető el: tomi@data36.com.

Adatkezelés:

A GDPR rendelkezéseinek megfelelő adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezik a Szolgáltató.

Az Adatvédelmi nyilatkozat az alábbi weboldalon elérhető: dataklub.hu/adatvedelmi-nyilatkozat.

Szolgáltatás:

A dataklub.hu weboldalon csak és kizárólag a Data Science Klub nevű előfizetéses termékre lehet előfizetni.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja a havi gyakoriságú előadásszervezés (és előadás-felvételek elérhetővé tétele) szolgáltatás nyújtását – a továbbiakban: Szolgáltatások – az Ügyfél részére. Az Ügyfél a Szerződés hatályba lépésének napjától megrendeli a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat, és kötelezettséget vállal arra, hogy azokat szerződés szerinti feltételek
mellett igénybe veszi, szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti.

Tagság/előfizetés: havi előfizetési díj ellenében havi rendszerességel megszervezett előadás és felvételekhez történő hozzáférés.

Az anyagokhoz történő hozzáférés 100%-ban online környezetben valósul meg. A tagok számára az alábbi szolgáltatások elérhetők:

 • Online videóanyagelérése
 • Online közvetített élő előadás

A Szolgáltató részletesen szerepelteti a Data Science Klubban elérhető anyagok leírását a weboldalán. A weboldalon lévő képek illusztrációk is lehetnek, eltérhetnek a valóságtól. A meghirdetettől eltérhet az anyagok tematikája és óraszáma, oka lehet az online tér változása, a használt és bemutatott eszközök változása, fejlődése. Ezen okból történő eltérések előfordulása esetén a Szolgáltató elhárít magától minden felelősséget.

A dataklub.hu anyagai előfizetéses modellben érhetőek el — tehát a tagok havidíjat fizetnek és az anyagokat addig érik el, amíg az előfizetésük/tagságuk érvényes, illetve a havidíjat megfizették.

Megrendelés folyamata:

A szolgáltatás megrendelésének folyamata:

 1. A jelentkező/Megrendelő a kapcsolattartási adatai megadásával és az ÁSZF egyidejű elfogadásával jelentkezik és regisztrál a Data Science Klub nevű előfizetéses termékre (dataklub.hu) keresztül. Ha a Megrendelő más személyt szeretne beíratni, a jelentkezéskor szükséges megadnia a beíratni kívánt Hallgató nevét és e-mail címét. Fontos, hogy felelős azért, hogy a beíratni kívánt Hallgatótól az adatkezelési, illetve adattovábbítási hozzájárulást beszerezze.
 2. A jelentkezőnek lehetősége van bankkártyával azonnal kifizetni a szolgáltatás díját. A szolgáltatás havidíjas rendszerű, az első havi részlet a fizetéskor történik, a továbbiak havi rendszereséggel, automatikusan. A jelentkező kérésére alternatív opció lehet, hogy a szolgáltató a jelentkező által megadott alapok alapján automatikusan kiállítja a számlát, melyet a kiállítástól számított 8 munkanapon belül szükséges a jelentkezőnek vagy a Megrendelőnek átutalással kiegyenlítenie. A díj befizetése a szolgáltatás igénybevételének, továbbá az ÁSZF elfogadásának egyértelmű megerősítése.
 3. Ezután belépési jogosultságot kap a Hallgató az klub online elérési felületére, melyről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Hallgatót.
 4. Amennyiben a jelentkező vagy Megrendelő valótlan adatot ad meg, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás elérését megtagadja. Ilyen eset:
  1. Hamis név
  2. Hamis e-mail cím vagy kapcsolattartási adat
 5. Fizetési mód:
 • A szolgáltatás árát bankkártyával azonnal lehet fizetni. Az első havi tagdíj a fizetéskor, a további havidíjak, havonta automatikusan történnek elvonásra, egészen a tagság megszüntetéséig.

A Szolgáltatás díja

Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokért díjfizetésre köteles (továbbiakban Díj). A
fizetendő Díj a Szolgáltató honlapján szereplő díj, vagy Egyedi Szerződésben meghatározott díj.
Az árlistán szereplő árak nettó és bruttó formátumban is felvannak tűntetve.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére,
különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott
vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1”
Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatásokat hibás áron értékesíteni, hanem
felajánlhatja a helyes áron történő vásárlást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási
szándékától.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára
között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és
egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a
szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan
kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről,
amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron
visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

A Díj megfizetése

Az Ügyfél online előfizetés esetén az a szolgáltatás havidíját bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki.
A szolgáltatás kiválasztása és megrendelése után az Ügyfél a pénztár felületre érkezik. A
pénztárban az ÁSZF elfogadásával egyben tudomásul veszi, hogy az Adattenger Kft. mint
adatkezelő által a https://dataklub.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
adatai átadásra kerülnek a Stripe (510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA), mint
adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, számlázási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://stripe.com/en-hu/privacy
Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő
ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme
érdekében végzett fraud-monitoring. Felhasználó kiválasztja a fizetési módot:
Online bankkártyás fizetés a Stripe rendszerén keresztül történik.

Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a belépőknél vagy az áraknál,
fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után
azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a
megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden
költséget tartalmaz.

A megrendelő adatainak megadása, valamint a fizetési mód kiválasztását követően Felhasználó
a ”Fizetés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben
vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e
visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől
függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg,
Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés
és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási
felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail
címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud
üzenetet fogadni.

A megrendelt szolgáltatás számláját elektronikus formában továbbítjuk a vásárláskor megadott
e-mail címre.

A szolgáltatás/tagság díja:

A szolgáltatás díjai ezen az oldalon — dataklub.hu — elérhetők.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem tudja teljesíteni, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatás nem áll rendelkezésére, a Hallgatót haladéktalanul köteles tájékoztatni róla, valamint a Hallgató által befizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles visszatéríteni.

A dataklub.hu anyagai előfizetéses modellben érhetőek el — tehát a tagok havidíjat fizetnek és az anyagokat addig érik el, amíg az előfizetésük/tagságuk érvényes, illetve a havidíjat megfizették.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA, IDŐTARTAMA

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között nem született Egyedi Szerződés, úgy az ÁSZF
szerinti szerződéses jogviszony az első Szolgáltatás igénybevétele kezdetekor (előfizetés)
hatályba lép, és a Szolgáltatás során, az előfizetés lemondásáig, így határozatlan időre szól. A
Szerződést bármelyik fél jogosult írásban azonnali hatállyal felmondani.

A dataklub.hu anyagai előfizetéses modellben érhetőek el — tehát a tagok havidíjat fizetnek és az anyagokat addig érik el, amíg az előfizetésük/tagságuk érvényes, illetve a havidíjat megfizették.


A Szerződés megszűnte nem jelenti a Felek közti fizetési, titoktartási és adatkezelési
kötelezettségek megszűntét.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

Szolgáltató kötelezettségei:

A megvásárolt anyagok elérhetővé tétele — a honlapon feltűntetett új előadások megszervezése és utólagos közzététele.

Előadók személye:

A tananyagok többsége videós formátumú, külsős előadókkal.

Az előadások élőben történnek online, előre meghirdetett időpontban. Azok felvétele elérhetővé válik minden klubtag számára.

Élő előadás esetén, a szolgáltatónak — vis major esetén — joga van lecserélni a weboldalán meghirdetett előadóit, helyettük más előadókat bevonni az előadás zökkenőmentes fenntartásának biztosítása érdekében.

Előadások időpontja:

Az anyagok folyamatosan válnak elérhetővé. Vis major esetén — ennek az időpontjai változhatnak az Előadó vagy a Hallgatók érdekében, ennek jogát a Szolgáltató fenntartja magának.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az alábbi esetekben:

 • átmenetileg nem elérhető Online Oktatási Rendszer (szerverhiba, vis major, stb.)

Szolgáltatás ára:

A Data Science Klub tagdíja ezen az oldalon: dataklub.hu elérhető.

Vélemények, referenciák:

Szolgáltató kérhet a Megrendelőtől vagy Hallgatótól írásbeli véleményt az oktatással kapcsolatban, amit szöveges vagy képi verzióban weboldalán referenciaként feltüntethet, ha a Megrendelő és/vagy Hallgató írásban (email-ben) beleegyezik.

A Szolgáltató a Megrendelő nevét, illetve logóját weboldalán referenciaként feltüntetheti, amennyiben a Megrendelő és/vagy Hallgató írásban (email-ben) is beleegyezik.

Adatkezelés:

Szolgáltató jogosult a jelentkezők adatait adminisztrációs és oktatás célból kezelni, az általa nyújtott oktatás gördülékeny biztosítása érdekében feldolgozni. Ha a megadott információk közt különleges adat található, annak megadása az annak a fenti célú kezelésére vonatkozó hozzájárulásnak tekintendő. Az adatkezelésről további információ weboldalunkon található: data36.com/privacy-policy

Szolgáltató jogosult felvételt készíteni a csoportos kérdés-válasz alkalmakról, ezekben a hallgatók hozzászólásairól és kérdéseiről — továbbá jogosult ezt a felvételt a tananyagban további korlátozások nélkül a többi hallgató számára elérhetővé és visszanézhetővé tenni az adott kurzuson belül.

Szolgáltató az általa üzemeltetett rendszerek bármelyikén vagy digitális módon is egyeztethet a Hallgatóval.

Hallgató jogai és kötelezettségei:

 • A Hallgatónak joga van az általa vagy a Megrendelő által megrendelt és kifizetett oktatási tartalmakhoz történő hozzáféréshez, amíg az előfizetésük/tagságuk érvényes, illetve a havidíjat megfizették.
 • A Hallgató és a Megrendelő is köteles az általuk a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az abban történt változást a Szolgáltató felé jelezni.
 • A Hallgató hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adatait kezelje, feldolgozza, és azokat 3 évig tárolja.

A Hallgatónak a szolgáltatás megkezdéséig az alábbi infrastruktúrát szükséges létrehoznia, valamint azt a kurzus alatt végig szükséges biztosítania:

 • Megbízható, megfelelően működő számítógép
 • Szélessávú internet
 • Hangszóró vagy fülhallgató
 • Az előadás előtt kiküldött programok

A Hallgató részéről megadandó, beiratkozáshoz szükséges adatok:

 • Hallgató neve (születési név)
 • Számlázási címe (vevő neve, irányítószám, város, utca, házszám, cég esetén adószám)
 • E-mail címe, telefonszáma

A Megrendelő részéről megadandó adatok:

 • Számlázási címe (vevő neve, irányítószám, város, utca, házszám, cég esetén adószám)
 • E-mail címe, telefonszáma

Elállási jog:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a szolgáltatás megkezdéséig a Hallgató térítésmentesen lemondhatja a szolgáltatást, ezt kizárólag írásban, a tomi@data36.com e-mail címre küldött levélben teheti meg. A szolgáltatás lemondása a Szolgáltató által 48 órán belül írásban visszaigazolásra kerül. Amennyiben 48 órán belül a Szolgáltatótól nem érkezik válasz, akkor kérjük, hogy a lemondást tomimester@data36.com címen is jelezze.

Pénzvisszafizetési garancia:

A hallgató igényelheti az aktuális havi előfizetési díja visszafizetését, amennyiben nincs megelégedve a szolgáltatással. Ezirányú igényét a tomi@data36.com e-mail címre legyen kedves jelezni. A felmondást követően megszűnik a tagsági/előfizetői jogviszonya is.

Felek közti jogviszony automatikusan megszűnik/megszűnhet az alábbi esetekben:

 • Rendes felmondással.
 • Rendkívüli felmondással, amennyiben egyik vagy mindkét fél súlyos szerződésszegést követ el, mint:
  • Szellemi tulajdon megsértése:
   • különös tekintettel a klub előadásainak az engedély nélküli rögzítése, felvétele,
   • illetve akármilyen előadás, belsős tananyag vagy adathalmaz engedély nélküli felhasználása a klubon kívül;
  • Nem fizetés vagy késedelmes fizetés;
  • Vállalhatatlan stílus;
  • Mások támadása, zaklatása: faji hovatartozás, etnikai származás, nemzetiség, vallási hovatartozás, nemi irányultság, kaszt, nem, nemi identitás, súlyos fogyatékosság vagy betegség miatt;
  • A Data36 és Adattenger Kft. márkaértékeinek megsértése;
  • Emberi méltóság vagy jogok megsértése;
  • Indokolatlan, erőszakos, szexuális, uszító tartalmak megjelenítése;
  • Vírusok, kártékony kódok feltöltése;
  • Illegális adatgyűjtés;
 • Nem fizetés esetén;
 • Közös megegyezéssel, a Felek közös akaratából;
 • Versenyérdek ellentét esetén;
 • Bármely szerződő fél jogutód nélküli megszűnése esetén;
 • Magánszemély esetén a Hallgató halálával.

Titoktartás:

Kölcsönösen kötelezettséget vállalnak a Felek arra, hogy a Hallgatói Szerződés tartalmát, továbbá annak teljesítése folyamán, vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt (beleértve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is), amit a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és aminek közlése a másik Félre, vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, bizalmasan, üzleti titokként kezelik.

A Hallgatónak átadott dokumentumok, információk, előadások, tananyagok, videó-felvételek a Szolgáltató kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tovább nem adhatók, e Szerződés teljesítésén kívül fel nem használhatók.

Adatvédelem:

A Szolgáltató köteles a Hallgató adatait a hatályos törvényeknek megfelelően a Pest Megyei Kormányhivatal számára rendelkezésre bocsátani a Fktv. 20/A. §-a szerint. A Hallgató köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, de a Hallgató megtagadhatja az adatok továbbítását. 

Panaszkezelés:

A Szolgáltató köteles a Hallgató/Megrendelő panaszát a tomi@data36.com e-mail címre történő beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálni és megválaszolni.

Szerzői jogok:

A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot, és minden, a kurzus során kapott információt, valamint segédanyagot az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használ fel, harmadik fél részére nem ad ki. Minden tananyag az Adattenger Kft szerzői jogait képezi, azok további felhasználásához minden esetben előzetes, írásbeli hozzájárulás szükséges a Szolgáltatótól. A tananyagot és videó-anyagokat semmilyen formában nem lehet megosztani vagy közzétenni.

A Hallgató tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató kártérítési igénnyel élhet, valamint igazolt kárának megtéríttetésére jogosult.


Versenyérdek ellentét:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítsa a Hallgató jelentkezését, amennyiben versenyérdek ellentét merül fel. Ebben az esetben a jelentkezést követően a Szolgáltató írásban tájékoztatja a Hallgatót.

Egyoldalú módosításhoz való jog, Vis maior:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalán, a tananyagokon, az ütemezésen bármikor módosítást vagy átdolgozást hajtson végre, a weboldal és az Online Oktatási Rendszer elérhetőségét megváltoztathassa, korlátozhassa vagy akár megszüntethesse. A weboldalhoz és az Online Oktatási Rendszerhez történő hozzáférés folyamatosságát, hibamentességét a Szolgáltató nem garantálhatja.

Szolgáltató a szolgáltatásban bekövetkező részleges vagy teljes kiesés esetén átmeneti szolgáltatásokat biztosít a résztvevő számára:

 • Videó szolgáltatás videó megosztó portálon keresztül.
 • Hang-, vagy konferencia hívási szolgáltatás külső szolgáltatón keresztül.

Szolgáltató a weboldal, vagy a szolgáltatás elérési felület hiányosságából, nem megfelelő működéséből, zavarából eredő kárért felelősséget nem vállal. Kárigény esetén a vita rendezésére jogi képviselő jelenlétében történő előzetes és békés egyeztetés szükséges. Csak ezen egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírása után jogosultak a Felek bírósághoz fordulni.

Vegyes rendelkezések:

Szolgáltató tájékoztatja a Hallgatót, hogy a Szerződéssel kapcsolatban jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, továbbá közérdekű nyilvánosságra-hozatali kötelezettség terhelheti bizonyos adatok tekintetében.

A titoktartási kötelezettség korlátlan ideig fennáll, a jogviszony megszűnését követően is.

Az esetleges vitás ügyeket a Szolgáltató és a Hallgató egyaránt békés úton kívánja rendezni.

A Szolgáltató, valamint a Hallgató jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, 30 naptári nap alatt megegyezéssel nem rendezhető, esetleges jogvitákra nézve kiköti a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét.

Ezen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, továbbá a Szabályzat értelmezésében a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései.

Utolsó módosítás: Budapest, 2024. április 10.